Fundacja Solidarności Obywatelskiej

Wspieranie polskich szkół

Jednym z głównych nurtów działalności Fundacji Solidarności Obywatelskiej są działania peryferyjne mające na celu wsparcie polskich szkół w zakresie wychowania dzieci i młodzieży. Jeśli chodzi o edukację młodych pokoleń Polaków rola szkoły jest niepodważalna, w kwestii samego już wychowania tak łatwo całej odpowiedzialności na państwowe placówki zrzucić nie można. Mimo to wiele trudnych tematów wychowawczych nie jest podejmowanych w domach rodzinnych. Czy to w wyniku braku doświadczenia rodziców, nieznajomości problemów społecznych czy też z braku czasu, którego wszyscy w dzisiejszych czasach mamy przecież tak mało. Z drugiej strony instytucja, po której spodziewamy się pomocy w tym zakresie (czyli szkoła) często sama boryka się z problemami, które zaburzają rytm jej funkcjonowania i uniemożliwiają poszerzenie kompetencji. Sami nauczyciele, będący często także rodzicami, przytłoczeni ilością codziennych obowiązków nie nadążają za zmieniającym się światem. Trudno dziwić się zatem, że odpowiedzialność za „niesforność” czy agresywność uczniów w sytuacjach konfliktowych bywa po prostu przerzucana od jednej strony do drugiej.

Potrzeba realizacji pierwszego z naszych projektów edukacyjnych, projektu Szkoła Dobrze Wychowana i sama praca nad projektem, która wymusiła rozmowy zarówno z nauczycielami jak i rodzicami uzmysłowiła nam jak bardzo do dobrego funkcjonowania naszego społeczeństwa potrzebny jest pomost między tymi dwiema grupami społecznymi; między rodzicami i nauczycielami. Zrozumieliśmy, że przygotowując proste w użyciu i spójne merytorycznie narzędzia zdejmiemy trochę obowiązków związanych z wychowaniem młodych Polaków z barków jednych i drugich. Realizując zaś nasze pomysły w szkołach pomożemy tym instytucjom odzyskać i utrzymać ich wychowawczy charakter.

Co tak dokładnie robimy? Szukamy miejsc, w których kompetencje wychowawcze rodziców i nauczycieli się nakładają i gdzie pomocna może okazać się ingerencja z zewnątrz. Najlepszym przykładem tego jest projekt SzDW, w którym dostarczamy nauczycielom gotowe scenariusze zajęć wychowawczych (tzw. godzin wychowawczych) podejmujące ważne i trudne tematy dotyczące życia społecznego.