Fundacja Solidarności Obywatelskiej

Szkoła Dobrze Wychowana

„Szkoła Dobrze Wychowana” to inicjatywa adresowana do uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców. Celem projektu jest współpraca w dziedzinie wspomagania działań wychowawczych szkół i placówek oraz kształtowanie właściwych postaw uczniów, budowanie prawidłowych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Projekt SzDW skupia się na opracowaniu i dostarczeniu do zainteresowanych szkół konspektów godzin wychowawczych (scenariuszy lekcji), które odpowiadałyby współczesnym problemom społecznym oraz zmieniającym się w szybkim tempie czasom. Każda z edycji (trwających zwykle przez cały rok szkolny) poprzedzona jest rozmowami z nauczycielami i młodzieżą na temat zjawisk i zagadnień codziennego życia, które ich zdaniem powinny znaleźć miejsce w programie szkolnym. Na tej podstawie przygotowywane są konspekty zajęć, z których mogą korzystać nauczyciele. Zwykle proponujemy realizację nowego tematu co dwa tygodnie – równocześnie, za pomocą mediów takich jak radio, prasa czy telewizja staramy się wywołać pozytywną debatę o wychowaniu młodzieży i zwrócić uwagę na prowadzone przez nas działania jak największej liczby osób.

Przygotowanie konspektów to nie jedyne działania, jakie podejmujemy w ramach Szkoły Dobrze Wychowanej – tak jak aktywizujemy nauczycieli tak też chcemy wpływać na młodzież poprzez organizację dedykowanych konkursów i podobnych temu akcji.

Zachęcamy do włączenia się w działania projektu wszystkich nauczycieli. Udział w akcji jest bezpłatny, a na koniec każdej edycji nauczyciele i szkoły otrzymują imienne certyfikaty udziału w projekcie.

Projekt rozpoczyna się we wrześniu ale dołączyć można w każdej chwili. Zapraszamy do wypełnienia deklaracji udziału, którą znajdą Państwo na stronie internetowej projektu. Prosimy o podanie danych kontaktowych (mogą być to dane szkoły) – byśmy mogli przesyłać informacje dotyczące rozwoju projektu oraz informacje o konkursach. Regulamin akcji znajduje się w zakładce "Do pobrania" na www.wychowanie24.eu.