Fundacja Solidarności Obywatelskiej

Projekty

Nasze działania skupiają się na wspieraniu grup społecznych zorganizowanych wokół środowiska szkolnego: nauczycieli, wychowawców i pedagogów oraz dzieci i młodzieży uczącej się. Aktywnie włączamy się w organizację projektów pomagających nauczycielom spełnianie zadań wychowawczych w szkołach, w organizowane w placówkach szkolnych konkursy skierowane do samej młodzieży. Wspieramy także wydarzenia artystyczne organizowane przez młodzież oraz wyjazdy na konkursy artystyczne.

Drugim polem działań Fundacji jest promocja regionu, jego walorów turystycznych, przyrodniczych i kulturalnych. Dostrzegamy w Lubelszczyźnie niewykorzystany dostatecznie potencjał, który chcemy zareklamować mieszkańcom innych części kraju poprzez wskazanie na jego konkretne przykłady. Jednym z takich działań jest współpraca z Uzdrowiskiem Nałęczów.